payroll-visual
Regels omtrent flexibele arbeidskrachten, hoe zit het ook alweer?
Hoeveel contracten mag mijn medewerker ontvangen, welke loonhoogte dien ik voor hem/haar te hanteren en hoe zit het ook alweer met ontslag? Zomaar wat alledaagse vragen die wij via telefoon of mail binnen krijgen, mede door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Om hierin wat meer duidelijkheid te verschaffen, hebben wij voor u de belangrijkste punten opgesomd:
 
Regels omtrent flexibele arbeidskrachten
 
  1. Type contracten
Bij uitzendorganisaties worden er meestal 3 typen contracten gehanteerd, te weten;
 
Weekcontract (Fase A)
Mag aangeboden worden voor de maximale duur van 78 gewerkte weken. Hierbij tellen alleen de daadwerkelijk gewerkte weken. Het contract is voor beide partijen wekelijks opzegbaar. Na deze 78 weken gaat de medewerker naar een contract voor bepaalde tijd (zie hieronder). Daar mag weer met contractnummer 1 gestart worden.
 
Bepaalde tijd contract (Fase B)
Oproepcontract voor bepaalde tijd. Er mag voor de contracten zelf een einddatum gekozen worden, maar is in principe niet tussentijds opzegbaar. Dit is alleen mogelijk met wederzijds goedvinden of ontslag op staande voet bij een duidelijk aantoonbaar incident.
 
Onbepaalde tijd contract (Fase C)
Ook wel vast dienstverband genoemd en bevat geen einddatum.
 
  1. Aantal tijdelijke contracten
De wetgeving zegt dat er vanaf 1 juli 2015 nog maximaal 3 tijdelijke contracten in een tijdsbestek van 2 jaar aangeboden mogen worden. Dit zou dus betekenen dat u bijvoorbeeld 2 keer een half jaar contract en 1 keer een jaarcontract aan uw medewerker mag aanbieden, voordat de medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd.

Uitzondering:
Voor enkele uitzendbureaus is hierop een uitzondering gemaakt, omdat zij een eigen cao hanteren. Hier vallen wij ook onder. De cao die wij mogen hanteren is net weer verlengd t/m september 2017. Hierdoor mogen wij maximaal 6 tijdelijke contracten in een tijdsbestek van 4 jaar aanbieden. Wanneer u dus ook nog gebruik maakt van de mogelijkheid om een weekcontract aan te bieden, kunt u uw medewerker zelfs 5,5 jaar op flexibele basis inzetten.

Samengevat komt u daarmee op de volgende verschillen:
 
Verloning zelf
Verloning via HRpm
3 tijdelijke contracten in 2 jaar
6 tijdelijke contracten in 4 jaar
Geen mogelijkheid tot aanbieden weekcontract
Mogelijkheid tot aanbieden weekcontract, waardoor er totaal 5,5 jaar flexibiliteit aangeboden kan worden
 
Loonhoogte
Ook is in 2015 de inlenersbeloning gehanteerd voor de ABU cao. Dit houdt in dat de uitzendmedewerker die langer in dienst zijn dan 26 weken hetzelfde loon moet verdienen als de  overige vaste medewerkers op uw bedrijf.
 
De uitzendorganisaties die niet onder de ABU-cao vallen, hoeven dit niet te hanteren. Dit is bij ons ook het geval. Dit is alleen verplicht wanneer een cao algemeen verbindend verklaard is.  Op dit moment zijn de volgende cao’s binnen de agrarische sector algemeen verbindend verklaard:
 
- cao glastuinbouw
- cao open teelten
- cao bloemengroothandel
- cao AGF
- cao LEO
 
Voor deze cao’s geldt dus dat de lonen zoals vermeld in deze cao’s gehanteerd dienen te worden. De cao dier- en veehouderij is nog niet algemeen verbindend verklaard. Dit houdt in dat u in dit geval de hoogte van het uurloon nog zelf mag bepalen, mits dit niet onder het wettelijk minimumloon komt.
 
Wanneer u nog vragen hebt over bovenstaand verhaal, dan beantwoorden wij deze graag.
U kunt hiervoor contact opnemen via wendy@hrpm.nl of 0321-336006.
 
Wendy
 
Delen: Facebook Twitter WhatsApp Email Google+ LinkedIn
@HRpmBV
13 Aug
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?! 🤩Wij zijn voor onze locatie in Dronten op zoek naar een commercieel medewerker binn… https://t.co/klTYcB0D5v
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!